Raport o stanie Gminy Białe Błota w 2022 roku

Wójt Gminy Dariusz Fundator

Szanowni Państwo,

Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Białe Błota za 2022 r., który stanowi syntetyczną formę podsumowania naszej pracy i dokonań w minionym roku. Raport ten jest również wyrazem wdzięczności i uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszej Gminy: mieszkańców, sołtysów, radnych, pracowników urzędu i jednostek gminnych, a także  partnerów społecznych i gospodarczych. Dziękuję Państwu za zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego.

Rok 2022 okazał się wyjątkowo trudny i wymagający. Obok pandemii COVID-19, stanowiącej nadal poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, po 24 lutego musieliśmy stawić czoła nowej rzeczywistości, gdy nieoczekiwana agresja Rosji na Ukrainę zburzyła dotychczasowy porządek w Europie. Uświadomiła nam również, że wypracowane przez dekady mechanizmy obrony i wzajemnego bezpieczeństwa, stabilizacji i pokoju zawiodły tamtego dramatycznego poranka. 

Jedynym światłem w tym tunelu jest nasza pełna solidarności postawa wobec uchodźców z Ukrainy, których przyjęliśmy u siebie, dzieląc się dachem nad głową. Jestem pod ogromnym wrażeniem postawy mieszkańców naszej gminy, którzy od pierwszych dni tej wojny udowodnili, że największy nawet koszmar można przezwyciężyć pełną dobroci empatią, gotowością niesienia pomocy i wsparcia wobec uciekających przed wojną. Jako samorządowa wspólnota zdaliśmy egzamin dojrzałości udzielając wsparcia i pomocy pokrzywdzonym w wyniku wojny obywatelom Ukrainy.

W raporcie, obok informacji o skali naszej pomocy wobec obywateli Ukrainy, znajdą  Państwo opis szeregu działań i projektów, które realizowaliśmy w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport, gospodarka, ochrona środowiska czy infrastruktura. Mimo trudnego i miejscami mało przewidywalnego roku,  możemy być dumni z osiągnieć naszych uczniów, skali zrealizowanych inwestycji, kwot pozyskanych środków na sfinansowanie poszczególnych projektów inwestycyjnych i zakresu udzielonego wsparcia.

Kolejny rok z rzędu raport przedstawiam Państwu w formie strony internetowej. Zachowanie spójnej struktury i układu prezentowanych danych zapewni przejrzysty obraz zmian, jakie zaszły w naszej Gminie nie tylko na przestrzeni ostatniego roku, ale ostatnich czterech lat!

Dariusz Fundator

Wójt Gminy Białe Błota

Jakie obszary analizujemy W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych gmin?