ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Sytuacja Gminy Białe Błota na tle grupy porównawczej -
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

W 2022 r. Gmina Białe Błota w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach gminę wyróżnia sprzyjająca sytuacja dotycząca dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców gminy. W analizowanym okresie zmniejszyła się wysokość wypłacanych przez gminę dodatków mieszkaniowych.

Wskaźniki w obszarze
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE