ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Sytuacja Gminy Białe Błota na tle grupy porównawczej -
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Znaczenie w tym obszarze ogrywa aktywność gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych. Pracownicy Urzędu Gminy Białe Błota, z dużą skutecznością, pozyskiwali bezzwrotne dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadań infrastrukturalnych. Znajduje to potwierdzenie w wartościach prezentowanych wskaźników. Otóż wartość pozyskanych dotacji na drogi publiczne w przeliczeniu na mieszkańca dla 2022 r. (wyznaczona jako średnia z 3 poprzednich lat) wyniosła 188,91 zł podczas gdy wartość tego wskaźnika dla 2020 r. wyniosła 67,63 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2018-2020). Ma to przełożenie również na wysokość realizowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej (wydatki wzrosły z 629,80  zł na mieszkańca do 882,30 zł na mieszkańca). Podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych również w 2022 r. w obszarze infrastrukturalnym należy zwrócić uwagę na rentowność systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Bilansowanie systemu gospodarki odpadami znajduje się w sytuacji bardzo sprzyjającej i Białe Błota pod tym względem są jedną z najlepszych spośród 141 porównywalnych gmin. 

Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA