ocena ogólna - EDUKACJA

Sytuacja Gminy Białe Błota na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na dobrą pozycję białobłockiej edukacji w porównaniu do gmin w grupie porównawczej. Gmina osiąga wysoki wskaźnik skolaryzacji szkolnej (97,02%), co świadczy o atrakcyjności oferty edukacyjnej kierowanej do najmłodszych mieszkańców gminy. Wskazać również należy na dość dobrą organizację systemu oświatowego w gminie - w zakresie wskaźników świadczących o organizacji systemu oświatowego, Gmina Białe Błota osiągnęła jeden z najwyższych wskaźników dotyczący liczebności oddziałów w szkołach podstawowych. Poprawie w stosunku do poprzednich lat kolejny raz uległ wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli, subwencji oświatowej na ucznia czy współczynnik skolaryzacji przedszkolnej. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na podobny do grupy porównawczej wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2022 r.

Wskaźniki w obszarze EDUKACJA