OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA

Sytuacja Gminy Białe Błota na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Białe Błota w 2022 r. była jedną z najlepszych jednostek pod względem liczby ludności w wieku szkolnym, która wyniosła w 2022 r. 12,91%. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, która wyniosła w 2022 r. 14,33%. O korzystnej strukturze demograficznej gminy świadczy też zastępowalność pokoleń na rynku pracy, która w 2022 r. wyniosła ponad 108%. Oznacza to że w gminie jest więcej mieszkańców z przedziału wiekowego 10-24 niż takich pomiędzy 50 i 64 rokiem życia. Wskazać należy, że w obszarze demografii Gmina Białe Błota w żadnym z analizowanych wskaźników nie znalazła się w sytuacji niesprzyjającej i wymagającej dodatkowej aktywności gminy.

Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA