ocena ogólna - BUDŻET

Sytuacja Gminy Białe Błota na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Najważniejszy parametr finansowy świadczący o bezpieczeństwie finansowym i zdolności kredytowej JST plasuje Gminę Białe Błota na dobrej pozycji względem gmin w grupie porównawczej. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi prawie 8%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Gmina Białe Błota odznacza się niskim udziałem wydatków na administrację w wydatkach bieżących wynoszącym 6,35% w 2022 r. Na przestrzeni analizowanego okresu gmina zaciągała zobowiązania zwrotne, które są nierozerwalnie związane z poziomem realizowanych wydatków majątkowych, które w 2020 r. wynosiły 937,41 zł na mieszkańca (wyliczone jako średnia dla lat 2018-2020), a w 2022 r. - 1.592,52 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2020-2022). Pomimo wzrostu kosztów obsługi zadłużenia z poziomu 14.300,22 zł na milion złotych zadłużenia w 2021 r. (wyliczone dla lat 2019-2021) do poziomu 18.710,62 zł (wyliczone dla lat 2020-2022), nadal są one w korzystnej sytuacji ponieważ wzrost kosztów obsługi zadłużenia ma tendencje ogólnopolską.

Wskaźniki w obszarze BUDŻET