OCENA OGÓLNA

Sytuacja Gminy Białe Błota na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Białe Błota znajduje się w grupie porównawczej 141 gmin wiejskich, będących strefami zewnętrznych obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Do grupy porównawczej Gminy Białe Błota należą pobliskie gminy, takie jak Gmina Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko oraz gminy z aglomeracji warszawskiej czy powiatu poznańskiego należące do czołówki najbogatszych Gmin w Polsce. Ocena stanu gminy na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra i zrównoważona, w  żadnym z analizowanych obszarach sytuacja gminy w 2022 r. nie była określona jako niesprzyjająca. Oznacza to, że działania podjęte przez Władze Gminy w 2022 r. przełożyły się na realną poprawę i wysoką jakość życia mieszkańców.

Jako filar działalności Gminy Białe Błota w 2022 r. wskazać należy demografię, która stanowi podłoże i gwarantuje stabilny rozwój gminy w pozostałych obszarach.