Związki, stowarzyszenia i gminy partnerskie

gMINY PARTNERSKIE

Gmina Mariampol na Litwie

Zdjęcie przedstawicieli Gminy Białe Błota z nauczycielami rudomińskiego gimnazjum na Litwie.

W 2022 r. nauczyciele z rudomińskiego gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca na Litwie odwiedzili Gminę Białe Błota. 

Spotkanie odbyło się wraz z przedstawicielami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, a celem wizyty była wymiana doświadczeń z zakresu rozwoju szkolnictwa.

Delegacja przedstawicieli Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Łochowie również udała się z rewizytą do zaprzyjaźnionego Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.

W roku ubiegłym delegacja Polaków mieszkających na Litwie także odwiedziła Gminę Białe Błota.

W trakcie spotkania padło wiele słów uznania dla współpracy obu samorządów. 

Znaczenie i wagę wzajemnych kontaktów podkreślał Starosta Gminy Mariampol, Andrzej Żabiełowicz, dziękując Gminie Białe Błota za udzielane wsparcie materialne, które przyczynia się do krzewienia polskości i umacniania środowisk mniejszości polskiej na Litwie

Wójt Dariusz Fundator zadeklarował z kolei utrzymanie i dalszy rozwój partnerskich relacji obu samorządów. W delegacji wzięły udział również  przedstawicielki zespołu tanecznego „Kropelki”, którego występ przypomniał o bogactwie i tradycji folkloru Wileńszczyzny, kultywowanego przez kolejne pokolenia zamieszkałych na Litwie Polaków.

Ponadto, delegacja Rady Gminy Białe Błota udała się na Litwę do Gminy Mariampol wraz z przygotowanymi prezentami w postaci książek w języku polskim oraz słodyczy dla uczniów polskich szkół.

Zdjęcie mężczyzn gratulujących sobie.
Zdjęcie grupowe osób przed budynkiem, trzymających czarne torby.

Gmina Elbmarsch w Niemczech

Przedstawiciele partnerskiej gminy Elbmarsch z Niemiec zawitali z kilkugodzinną wizytą do Białych Błot. 

Mieszkańcy Elbmarsch zebrali cały samochód darów dla uchodźców z Ukrainy mieszkających w Gminie Białe Błota oraz kwotę 5 tys. euro, które przesłali na konto KGW Białe Błota Słoneczniki. 

Burmistrz Kathrin Bockey oraz Holger Kloft Przewodniczący Rady Kościoła Elbmarsch z uwagą zapoznali się z informacjami przekazanymi przez Wójta o działaniach podejmowanych przez Gminę Białe Błota w ramach pomocy humanitarnej niesionej na rzecz społeczności ukraińskiej.

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Białe Błota ściskającego dłoń Burmistrz Kathrin Bockey
Zdjęcie władz Gminy Białe Błota oraz władz partnerskiej gminy Elbmarsch z Niemiec.

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie "Metropolia Bydgoszcz".

Członkami stowarzyszenia są miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski i nakielski oraz 17 gmin, w tym 8 z powiatu bydgoskiego, 4 z powiatu nakielskiego, 3 z powiatu żnińskiego i po jednej z powiatu świeckiego i inowrocławskiego.


Celem stowarzyszenia jest dobrowolna współpraca i wzajemne wspieranie się członków stowarzyszenia we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru stowarzyszenia. 

Lista głównych inicjatyw podjętych w 2022 r. w oparciu o współpracę metropolitalną w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz na rzecz realizacji działań statutowych przy udziale Gminy Białe Błota:

Związek Gmin Wiejskich

XXXVI edycja Kongresu Związku Gmin Wiejskich poświęcona została między innymi ocenie stanu samorządowych finansów w kontekście nowych przepisów i uregulowań podatkowych wprowadzonych wraz z Polskim Ładem.

Podczas obrad dokonano oceny inwestycji realizowanych przez gminy wiejskie z rządowym wsparciem z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu.

XXXVI edycja Kongresu Związku Gmin Wiejskich.

Lgd „Trzy Doliny”

Lgd „Trzy Doliny”,

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” obejmuje terytorialnie siedem gmin, leżących w granicach powiatu bydgoskiego i jest to łącznie 91% powierzchni powiatu - 1.270 km², który zamieszkuje ok. 103 tys. mieszkańców.


Stowarzyszenie zrzesza członków reprezentujących sektor społeczny, sektor publiczny, sektor gospodarczy oraz mieszkańców.


Sektor publiczny reprezentują gminy: Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, a także Powiat Bydgoski.

W 2022 r. w ramach bieżącej działalności LGD Trzy Doliny:

Wsparcie finansowe udzielone w ramach współpracy z LGD „Trzy Doliny”

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza".

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza"  jest formą partnerstwa regionalnego jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


Swoje zadania Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” realizuje w oparciu o Biuro Informacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli oraz Biuro Stowarzyszenia  w Toruniu, gdzie mieści się jego siedziba.

Wśród głównych założeń stowarzyszenia wymienić można:


W 2022 r. pracownik Urzędu Gminy Białe Błota wziął udział w programie stażowym, prowadzonym we współpracy z Biurem Regionalnym WK-P w Brukseli oraz Posłami do Parlamentu Europejskiego z Kujaw i Pomorza. Stażyści przebywający w Brukseli, uczestniczyli w pracach Biura Regionalnego WK-P.