ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

obszary Zarządzeń WÓJTA GMINY 

W 2022 r. Wójt Gminy Białe Błota wydał w sumie 138 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez Wójta, odnosiła się do kwestii finansowych. Na ich mocy w głównej mierze wprowadzano zmiany w uchwale budżetowej.


Drugim, najczęściej  poruszanym przez wójta obszarem były sprawy związane z organizacją Urzędu i Gminy. W ciągu roku powołano nowego Zastępcę Wójta, a także dokonywano zmian w Regulaminie Pracy oraz Regulaminie Organizacyjnym Urzędu. Powoływane były również komisje i zespoły w skład, których wchodzili pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych, celem realizacji zadań na rzecz mieszkańców i przebywających na terenie gminy obywateli Ukrainy.


Sporo zarządzeń dotyczyło również działalności jednostek organizacyjnych gminy.

Wykaz zarządzeń Wójta Gminy