WSPÓŁPRACA Z NGO

Wartość udzielonych dotacji w 2022 r.:

740 400

+1,38%

do roku 2021


19 podpisanych umów

Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmowała cztery zakresy zlecanych zadań. Podpisano 19 umów z 15 organizacjami na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.:

Zestawienie kwot wnioskowanych i otrzymanych w wyniku rozstrzygniętych konkursów 

Zestawienie kwot wnioskowanych i otrzymanych w trybie małych zleceń - postępowania bezkonkursowe

Przykładowe projekty w ramach realizacji zadań publicznych

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CZAPLA Białe Błota 

Lekkoatletyka łączy pokolenia

Stowarzyszanie zorganizowało w cyklach treningowych zajęcia sportowe skierowane do dzieci i młodzieży (około 50 uczestników) oraz seniorów (ok. 40 uczestników). Zajęcia praktyczne miały wprowadzenie teoretyczne. Było to szczególnie istotne ze względu na wiek i predyspozycje fizyczne uczestników. Celem nadrzędnym zadania było stworzenie warunków zachęcających społeczność lokalną Gminy Białe Błota do aktywnego spędzania czasu wolnego. W szczególności dążono do stymulowania aktywności fizycznej wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży oraz osób nieaktywnych sportowo, ale także wspieranie wysokiej świadomości korzyści z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń wśród osób czynnie uprawiających sport.

USK Czapla Białe Błota.

STOWARZYSZENIE ORZEŁ PRZYŁĘKI

Organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych drużyn seniorów, prowadzenie szkolenia sportowego, promowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia

Głównym celem piłkarskiej drużyny seniorów było rozpowszechnienie faktu funkcjonowania klubu piłkarskiego „Orzeł” w Gminie Białe Błota oraz współtworzenie jego struktur przy znacznym udziale lokalnej społeczności. W trakcie realizacji zadania publicznego odbyło się 30 meczów ligowych i sparingowych. Dzięki środkom z dotacji była możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Stowarzyszenie odniosło 3 zwycięstwa, 1 remis i 5 porażek. Położono duży nacisk na szkolenie i zbudowanie podwalin na przyszłość.

Logo "STOWARZYSZENIE ORZEŁ PRZYŁĘKI".

STOWARZYSZENIE „NASZ MUROWANIEC”

Rodzinne zawody sportowe z okazji "Dnia pieczonego ziemniaka na zakończenie lata"

Zadanie polegało na zorganizowaniu  serii gier sportowych, w których uczestniczyły zarówno drużyny, jak i indywidualni zawodnicy. Każdy z uczestników otrzymał pakiet startowy. Podstawową konkurencją, która nawiązywała tematycznie do „Dnia Pieczonego Ziemniaka na Koniec Lata” był bieg z ziemniakiem. W zależności od wieku zawodnika rozgrywany w różny sposób. Łącznie uczestnicy musieli wziąć udział w następujących konkurencjach obowiązkowych: koszykówka, dart, futbol (strzelanie karnych). Poza tym przewidziano inne konkurencje nieobowiązkowe: pojedynki w dmuchanych kulach, konkurs obierania ziemniaków konkurs na wykonanie pracy plastycznej/artystycznej z ziemniaka, konkurs na pieczątkę z ziemniaka. Udział w wydarzeniu wzięło 73 indywidualnych zawodników i 23 drużyny- łącznie 154 osoby.

kolaż zdjęć.

Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BIAŁE BŁOTA SŁONECZNIKI

„Otwarte jesienne spotkania kreatywne”

Podczas dziewięciu spotkań z mieszkańcami Gminy Białe Błota, w terminie od 15.09.2022 do 12.12.2022 wykonano wiele wspólnych kreatywnych prac w tym: 

Zdjęcie pierników na talerzu.
kolaż zdjęć - wypieki pieczywa.
Zdjęcie przedstawia zabawę w kółko - krzyżyk, pionkami wykonanymi z kamieni.

CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKA ZHP, HUFIEC BYDGOSZCZ MIASTO 

„Służba pamięci”  

Program trzech działań składający się z:

Dzięki realizacji zadania publicznego osiągnięto zakładany cel wychowawczy. Planowane zajęcia pozalekcyjne prowadzone były przez instruktorów wychowawców harcerskich stosujących w pracy wychowawczej sprawdzoną metodę, polegającą na realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, wykorzystywaniu stymulującego programu oraz odwoływaniu się do wydarzeń historycznych, które kształtowały etos harcerza od lat.

Grafika - HUFIEC BYDGOSZCZ MIASTO  „Służba pamięci”  .