CZYTELNICTWO GMINNE

Biblioteki w 2022 r. uczestniczyły  w projekcie Biblioteki Narodowej - zakup nowości wydawniczych - otrzymując  dotację w wysokości 5.000,00 zł. Dodatkowo otrzymano darowiznę w postaci nowych pozycji czytelniczych z Urzędu Gminy Białe Błota o wartości 9.901,54 zł. W 2022 r. łącznie zakupiono 921 nowych książek. 

Biblioteka w Białych Błotach

2 385

Liczba odwiedzin
w 2022 r.


1 453 odwiedzin w 2021 r.

2 385

Liczba wypożyczeń
w 2022 r.


1 543 wypożyczeń w 2021 r.

145

Liczba aktywnych czytelników w 2022 r.


114 aktywnych uczestników w 2021 r.

Biblioteka w Łochowie

3 632

Liczba odwiedzin
w 2022 r.


1 789 odwiedzin w 2021 r.

10 510

Liczba wypożyczeń
w 2022 r.


5 229 wypożyczeń w 2021 r.


426

Liczba aktywnych czytelników w 2022 r.


326 aktywnych uczestników w 2021 r.

Po trudnych latach pandemicznych w Bibliotekach w roku 2022 powrócono do tradycyjnych form pracy z czytelnikiem opartych na bezpośrednim kontakcie. W Bibliotekach przeprowadzono 68 przedsięwzięć upowszechniających czytelnictwo, w których uczestniczyło 1.108 użytkowników. Były to zajęcia m. in. o charakterze lekcji bibliotecznych, warsztatów plastyczno-literackich, poranków bibliotecznych w czasie ferii zimowych, warsztatów i spotkań  dla dzieci w czasie wakacji letnich, spotkania klubów książki oraz obchody ważnych dat w kalendarzach bibliotecznych. 

W 2022 r. Biblioteki współpracowały z lokalnymi placówkami. Przedszkolami: ,,Tęczowe przedszkole”, ,,Zakątek przedszkolaka”, „Wróżka” z przedszkolem integracyjnym Pro-Integris oraz z Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie oraz Szkołą Podstawową im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. W 2022 r. podjęto również współpracę z klubem Senior+ i Razem Raźniej (podczas takich wydarzeń jak: obchody Dnia Babci i Dziadka, Narodowe Czytanie, zajęcia mikołajkowe). 

działania upowszechniające czytelnictwo:

Zdjęcie dzieci siedzących na podłodze i kobiety z książką w ręku.
Zdjęcie kobiety i chłopca czytającego książkę.
Zdjęcie kobiet siedzących przy stoliku w sali i rozmawiających ze sobą.
Zdjęcie "Ballady i romanse" A. Mickiewicza i wizerunku Mickiewicza z koroną.

Narodowe czytanie


Gminna biblioteka po raz kolejny włączyła się w obchody akcji Narodowego Czytania - ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP. Lekturą jedenastej edycji były "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza

PROMOCJA CZYTELNICTWA

W bibliotekach świętowano takie okazje jak Walentynki (nastrojowym Nocnym Czytaniem czy rozdawaniem róż za wypożyczenie książki) czy tłusty czwartek (,,Biopączek biblioteczny”). Z okazji Święta Konstytucji 3 maja (29.04.2022 r.) zorganizowano otwarte wydarzenie, podczas którego uczestnicy malowali torby w barwy narodowe. 

Zdjęcie przedstawia dzieci położone na podłodze tworzące koło i formujące z dłoni serduszka.