BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.:

5 891 897

+1991,28%

do roku 2021

W roku 2022 Gmina Białe Błota przeznaczyła 5.891.897,34 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Zdecydowaną większość tej kwoty przeznaczono na finansowanie wsparcia obywateli Ukrainy, m.in. poprzez zapewnienie noclegu i wyżywienia. Kwota wydatkowana na te cele sięgnęła 5.495.910,00 zł. Część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (250.000,00 zł). W wysokości 30.000,00 zł wydatkowano środki na dodatkowe patrole policji na terenie Gminy Białe Błota. Umowę na dofinansowanie dodatkowych patroli podpisano z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Gminie Białe Błota w 2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczych straży pożarnych

Gmina Białe Błota zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie Gminy Białe Błota występują dwie jednostki OSP:

Gmina Białe Błota zapewnia gotowość bojową tych jednostek finansując z budżetu takie pozycje jak:


Do OSP Białe Błota należy 42 członków zwyczajnych, w tym 21 mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i 2 honorowych. Do OSP Łochowo należy 43 członków zwyczajnych, w tym 26 mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i 2 honorowych. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze liczą odpowiednio 16 i 11 członków. W 2022 r. w OSP Białe Błota odbyło się 10 szkoleń, a w OSP Łochowo 13, głównie dotyczących kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Działalność OSP Białe Błota w 2022 r.

166

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2022 r.

18

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2022 r.

29

Liczba zdarzeń / akcji OSP wywołanych miejscowymi zagrożeniami w 2022 r.

Zdjęcie przedstawia strażaka przy przewróconym tirze.
Zdjęcie przedstawia auto operacyjne Straży Pożarnej.
Budynek OSP Białe Błota.

Działalność OSP Łochowo w 2022 r.

128

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2022 r.

5

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2022 r.

49

Liczba zdarzeń / akcji OSP wywołanych miejscowymi zagrożeniami w 2022 r.

Zdjęcie przedstawia strażaków gaszących palące się trawy.
Zdjęcie wozu strażackiego.
Zdjęcie strażaka i dziecko rozwijających wąż strażacki.