wsparcie dla obywateli ukrainy

Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy finansowane były ze środków Funduszu Pomocy przekazanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zdecydowaną większość kwoty wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym przeznaczono na finansowanie wsparcia obywateli Ukrainy, m.in. poprzez zapewnienie noclegu i wyżywienia. Kwota wydatkowana na te cele sięgnęła 5.495.910,00 zł

Wielowymiarowe wsparcie obywateli przybywających z terenów Ukrainy objętych wojną polegało na: pomocy w znalezieniu kwater na zamieszkanie, pomocy w przyjmowaniu wniosków o nadanie numeru PESEL, współpracy z tłumaczami, kierowaniu do sądu celem ustanowienia opiekuna tymczasowego dla dzieci z Ukrainy,  udziale w  zbiórce i wydawaniu odzieży używanej, zakupie artykułów żywnościowych i lekarstw, organizowaniu wizyt lekarskich i transport do placówek służby zdrowia, zbieraniu potrzeb oraz dystrybucja artykułów spożywczych i przemysłowych.


Formy pomocy:


Zdjęcie przedstawia pojemniki ustawione pod gazetką z napisem "Sercem z Ukrainą".
Zdjęcie przedstawia plakat w języku ukraińskim.
Zdjęcie przedstawia serce wykonane z mniejszych żółto-zielonych serduszek.
Zdjęcie dzieci trzymające plakaty.
Zdjęcie przedstawia dzieci na scenie.

Dzień Solidarności z walczącą Ukrainą

27.02.2022 r. mieszkańcy gminy spontanicznie odpowiedzieli na apel o wsparcie dla Ukrainy, dzieląc się tym, co mają z odruchu serca. W zbiórkę darów zaangażowali się także harcerze z 7 BDH "Białe Czaple" oraz 7 BDH "Włóczykije" ze Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, 7 BDH „Szare Wilki" Drużyna Harcerska im. płk Antoniego Grygiela ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, 7 BDH "Leśna Horda" ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.

Akcję na terenie gminy Białe Błota koordynowało Centrum Obsługi Edukacji i Sportu razem z Gminnym Centrum Kultury.

Solidarni z Ukrainą

05.03.2022 r. pół tysiąca uczestników wzięło udział w Biegu Charytatywnym "Solidarni z Ukrainą" zorganizowanym w Białych Błotach. Cały dochód z imprezy został przeznaczony na pomoc osobom poszkodowanym w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Poza zbiórką pieniężną zgromadzono również kolejne dary.

Solidarni z Ukrainą.
Zdjęcie osób z numerami zawodników biegu.
Zdjęcie osób spacerujących przy zielono-żółtych namiotach.
Zdjęcie tłumu ludzi na placu i pomarańczowych namiotów.
Zdjęcie mężczyzny w niebieskiej kurtce mówiącego przez mikrofon.

Akcja przekazywania bezpłatnej odzieży oraz obuwia dla obywateli z Ukrainy 

26.03. 2022 r. oraz 29.04.2022 r.  dzięki uprzejmości księdza proboszcza parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach, a także dzięki ogromnej pomocy pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu oraz Koła Gospodyń Wiejskich Słoneczniki, a przede wszystkim dzięki wspaniałej postawie Mieszkańców, udało się przeprowadzić akcję przekazywania bezpłatnej odzieży oraz obuwia gościom z Ukrainy. Akcje zbiórek żywności i odzieży trwały od pierwszych dni wojny.

Zdjęcie przedstawia dzieci przy stoisku z maskotkami.
Zdjęcie przedstawia stoisko z butami.

Dary z gminy partnerskiej Elbmarsch

Przedstawiciele partnerskiej gminy Elbmarsch z Niemiec zawitali z kilkugodzinną wizytą do Białych Błot. Mieszkańcy Elbmarsch zebrali cały samochód darów dla uchodźców z Ukrainy mieszkających w Gminie Białe Błota oraz kwotę 5 tys. euro, które przesłali na konto KGW Białe Błota Słoneczniki. Burmistrz Kathrin Bockey oraz Holger Kloft Przewodniczący Rady Kościoła Elbmarsch z uwagą zapoznali się z informacjami przekazanymi przez Wójta o działaniach podejmowanych przez Gminę Białe Błota w ramach pomocy humanitarnej niesionej na rzecz społeczności ukraińskiej.

„Dzień Dobra” 

Radosne świętowanie Niedzieli Bożego Miłosierdzia, a także patronalne święto Caritas. 24.04.2022 r.  z inicjatywy parafii św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu oraz miejscowego Caritas – pod patronatem Wójta Gminy Białe Błota – odbył się festyn „Dzień Dobra”. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu skierowane było do wszystkich mieszkańców gminy, a w szczególności do gości z Ukrainy. Organizatorzy chcieli w ten sposób wesprzeć, także finansowo, przebywających w gminie obywatelom Ukrainy.

Plakat "Dzień Dobra".