metropolitalna karta ucznia/malucha

Grafika Metropolitalna Karta Malucha
Grafika Metropolitalna Karta Ucznia


Program jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej


30 października 2019 r. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę nr XVII/341/19 zmieniającą "uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy", w zakresie rozszerzenia biletu uczniowskiego i biletu malucha na obszar gmin ościennych. 


Niniejszy dokument prawny umożliwił uczniom dojeżdżającym do Bydgoszczy z gmin ościennych (na podstawie podpisanego porozumienia), korzystanie z komunikacji miejskiej na takich samych zasadach jak uczniowie zamieszkujący w Bydgoszczy. Działanie to ma na celu zachęcenie i wyrobienie w młodych pasażerach, nawyku regularnego podróżowania środkami transportu zbiorowego.

metropolitalna karta malucha/ucznia - szczegóły:

Bilet sieciowy malucha przysługuje dzieciom w wieku od 4 do 7 lat i jest ważny w całej komunikacji miejskiej, której organizatorem jest miasto Bydgoszcz.

Bilet uczniowski przysługuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 30 września roku, w którym uczeń kończy 20 lat.

Warunkiem ubiegania się o Metropolitalną Kartę Uczniowską lub Metropolitalną Kartę Malucha jest fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Białe Błota.

Kolaż zdjęć - Metropolitalna Karta Malucha.

Ceny biletu malucha lub uczniowskiego kształtują się następująco:


Wnioski o wydanie Kart przyjmowane są:

w Urzędzie Gminy na ul. Szubińskiej 7 Białe Błota w Biurze Obsługi Klienta lub na ul. Przemysłowej 8, Białe Błota w Referacie Dróg i Gospodarki Odpadami.
Czas wyrobienia takiej Karty to 5 dni roboczych od złożenia wniosku.

13

Liczba wydanych 

Metropolitalnych Kart Malucha

w 2022 r.

1 258

Liczba wydanych 

Metropolitalnych Kart Ucznia

w 2022 r.

4 056

Liczba wydanych kart ogółem od początku realizacji Programu do 31.12.2022 r.

KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY 

Plakat - Metropolitarna Karta Ucznia
Plakat - Bilet uczniowski