metropolitalna karta SenioraPlakat - Metropolitalna Karta Seniora.

Bydgoska Karta Seniora 60+ umożliwia starszym mieszkańcom Bydgoszczy uzyskanie zniżek w wielu instytucjach i firmach zlokalizowanych na terenie Miasta, a nawet całego kraju. Od 16 października 2018 r. bydgoski program realizowany będzie także na terenie gmin zrzeszonych w ramach „Metropolii Bydgoszcz”.


Dzięki Karcie seniorzy mogą skorzystać z usług psychologa, dietetyka czy zapisać się na kurs tańca. To wszystko oferują partnerzy Karty – W Bydgoszczy jest ich już ponad 80. Proponują zniżki na różne aktywności czy zakupy nawet do 50% pełnej wartości towaru i usług. Dotychczas w Bydgoszczy Kartę Seniora odebrało ponad 16 tysięcy osób powyżej 60 roku życia.

metropolitalna karta Seniora - szczegóły:

Każda gmina tworząca wspólnie Metropolię otrzymuje pakiet kart. Są one zindywidualizowane. Na każdej będzie umieszczony herb danej gminy, aby podkreślić jej indywidualny charakter. 

Aby otrzymać „Metropolitalną Kartę Seniora 60+” trzeba wypełnić wniosek i okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby. Karta wydawana jest bezterminowo i jest bezpłatna. Wnioski składać można w urzędzie gminy.

80

Liczba wydanych 

Metropolitalnych Kart Seniora

w 2022 r.

569 

Liczba wydanych kart ogółem od początku realizacji Programu do 31.12.2022 r.

Metropolitalna Karta Seniora.

KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY 

Dzięki Karcie seniorzy mogą skorzystać z usług psychologa, dietetyka czy zapisać się na kurs tańca. To wszystko oferują partnerzy Karty. Proponują zniżki na różne aktywności czy zakupy nawet do 50% pełnej wartości towaru i usług. 

Lista podmiotów wraz z wykazem zniżek: LINK.