EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I OSIĄGNIĘCIA dzieci i młodzieży

egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2021/2022 został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

64%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

66%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

78%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Od wielu lat wyniki osiągane przez białobłockich uczniów są na bardzo wysokim poziomie. W 2022 r. wszystkie szkoły podstawowe w egzaminach ze wszystkich przedmiotów uzyskały wyniki wyższe niż średnie wyniki uzyskane w skali powiatu bydgoskiego (o 6,40%), Województwa Kujawsko-Pomorskiego (o 11,33%) oraz kraju (o 8%).

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach

25

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

2

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

7

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

17

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

14

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

2

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie

14

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

10

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

13

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

16

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

16

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

7

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022 

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach:

13

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

6

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

0

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

6

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

10

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

3

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

Gminne Przedszkole “Wróżka” w Białych Błotach

6

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

7

Liczba zajętych I, II i III miejsc w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

4

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022

Najważniejsze osiągnięcia: