DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIESAMORZĄDOWYCH

Kwota dotacji przekazanej w 2022 r. dla jednostek nieprowadzonych przez Gminę Białe Błota wyniosła łącznie 12.693.837,93 zł. W Gminie Białe Błota w 2022 r. funkcjonowały następujące niepubliczne szkoły, przedszkola oraz żłobki:


926 376

Wartość przekazanych dotacji dla niesamorządowej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022


11 244 861

Wartość przekazanych dotacji dla niesamorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022


522 600

Wartość przekazanych dotacji dla niesamorządowych żłobków w roku szkolnym 2021/2022

Dotacje przekazane SP i przedszkolom
niesamorządowym w 2022 r.

Dotacje przekazane żłobkom niesamorządowym w 2022 r.