Aktywność gminnych placówek oświatowych

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA FUNKCJONOWANIE OŚWIATY

Rok 2022 był jeszcze częściowo  czasem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - szkoły i placówki oświatowe pracowały okresowo w trybie zdalnym, hybrydowym oraz w specjalnym reżimie sanitarnym. Także personel szkół i przedszkoli często przebywał na zwolnieniach chorobowych, co utrudniało organizację pracy. To, wraz z rosnącą na terenie Gminy Białe Błota liczbą dzieci, stanowiło w roku 2022 największe wyzwanie, któremu dzięki zaangażowaniu dyrektorów oraz pracowników jednostek oświatowych udało się podołać.

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego W BIAŁYCH BŁOTACH

Misją placówki jest bycie szkołą otwartą i przyjazną dzieciom, której nadrzędnym celem jest bezpieczny i twórczy rozwój uczniów. W 2022 r. szkoła wzięła udział w wielu konkursach, zawodach, wystawach, na których zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia:

Więcej informacji na temat osiągnięć uczniów szkoły znajduje się w części raportu dotyczącej: Egzamin ósmoklasisty i osiągnięcia dzieci i młodzieży

Zdjęcie uczniów pod budynkiem Szkoły Podstawowej.
Zdjęcie nastolatków idących ze sztandarem podczas obchodów "Dnia Edukacji Narodowej".
Zdjęcie dzieci w sali trzymające dyplomy.
Zdjęcie dzieci wykonujące malujące plakat.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie

W 2022 r. w życie szkolne obfitowało w wiele wydarzeń: 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Więcej informacji na temat osiągnięć uczniów szkoły znajduje się w części raportu dotyczącej: Egzamin ósmoklasisty i osiągnięcia dzieci i młodzieży.

Kolaż zdjęć.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach 

W 2022 r. szkoła:

Ponadto:

Więcej informacji na temat osiągnięć uczniów szkoły znajduje się w części raportu dotyczącej: Egzamin ósmoklasisty i osiągnięcia dzieci i młodzieży.

Zdjęcie mężczyzny przemawiającego przez mikrofon oraz towarzyszących mu osób.
Zdjęcie dzieci z latawcami.
Zdjęcie przedstawia chłopca na scenie mówiącego przez mikrofon podczas odchodów 11 listopada.
Zdjęcie kobiety i mężczyzny ściskających sobie dłoń.
Zdjęcie dzieci podczas pasowania na ucznia.
Zdjęcie dziewczynki w czarnym kapeluszu trzymającej czerwony balon.

GMINNE PRZEDSZKOLe "WRÓŻKA” W BIAŁYCH BŁOTACH

W przedszkolu w 2022 r.:

Wszystkie podjęte działania miały na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej placówki, podniesienie jakości pracy przedszkola, stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dzieci, a także osiągnięcia sukcesów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz dobrej współpracy z rodzicami. 

Więcej informacji na temat osiągnięć uczniów szkoły znajduje się w części raportu dotyczącej: Egzamin ósmoklasisty i osiągnięcia dzieci i młodzieży.

Gminny Żłobek Integracyjny "U Misia" W ŁOCHOWIE

Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie oraz filia żłobka w Zielonce gości wszystkich Milusińskich codziennie w godzinach od 6.30 do 17.00.  Oba budynki są przestronne, doświetlone, przyjazne, położone w spokojnej okolicy lasów, z dala od zgiełku, z przestronnymi terenami rekreacyjnymi. Oba żłobki oferują codzienną opiekę, edukację i wychowanie oraz potrzebne Dzieciom wsparcie wykwalifikowanej kadry i terapeutów. Obiekty posiadają własne zaplecze terapeutyczne i jako jedni z niewielu żłobków mają certyfikowany system zarządzania oraz certyfikowany system żywienia dzieci zgodnie z normą ISO: 22000".

W roku 2022 r. żłobek uczestniczył w bardzo ograniczonej liczbie akcji i imprez i tylko w czasie mniejszej zachorowalności na Covid-19. 

Pomimo powyższych trudności:

Mottem pracy żłobka jest hasło: „Dla nas zawsze najważniejsze jest Dziecko”.

Zdjęcie dzieci biegających na boso po macie.
Zdjęcie śpiewających dziewczynek.
Zdjęcie przedstawia kobietę malującą twarze dzieci.

CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI I SPORTU W BIAŁYCH BŁOTACH

Zdjęcie COEIS - boisko

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie Centrum Usług Wspólnych w rozumieniu art. 10a, 10b, 10c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom , w tym szkołom podstawowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, Gminnemu Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach oraz Gminnemu Żłobkowi Integracyjnemu „U Misia” w Łochowie.

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu poza realizacją zadań wynikających ze wspólnej obsługi prowadzi również prace związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych. Ponadto, wykorzystując posiadaną bazę sportowo-rekreacyjną, a także bazę jednostek obsługiwanych włącza się aktywnie w różnego rodzaju organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych.


W roku 2022 Centrum Obsługi Edukacji i Sportu organizowało, bądź współorganizowało wydarzenia takie jak:


Centrum Obsługi Edukacji i Sportu pomagało innym jednostkom gminnym przy organizacji imprez  o charakterze społeczno-kulturalnym, takim jak:


Ponadto w roku 2022 r. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu zaangażowane było w realizację projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Białych Błotach, z którego całkowicie bezpłatnie mogli korzystać mieszkańcy.

W ramach LOWE zorganizowano:


Zdjęcia i dodatkowe informacje w zakresie realizacji ww. przedsięwzięć przedstawiono w obszarze Działalność kulturalna i Działalność sportowa.