EDUKACJA

BUDŻET OŚWIATOWY

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych 

subwencją oświatową

50,97%

-0,76 pp.

do roku 2021

24 265

Bieżące wydatki oświatowe

 na ucznia

12 369

Subwencja oświatowa na ucznia

11 896

Dopłata ze środków własnych

na ucznia

Budżet oświatowy Gminy Białe Błota w 2022 r.

Łączne wydatki poniesione na oświatę 

i wychowanie w 2022 r.

65 241 556

+21,86%

do roku 2021